• A-
  • A
  • A+

ثبت نام اینترنتی PMBOK 5

 

حالا می توانید در کمتر از 3 دقیقه در دوره مجازی (PMBOK 5 (2013 شرکت کنید.

جهت وارد شدن به صفحه پرداخت اینترنتی بر روی دکمه خرید زیر کلیک کنید:

 

قابل پرداخت از کلیه کارت های عضو شتاب

اتمام فرآیند پرداخت اینترنتی در کمتر از 2 تا 3 دقیقه

دریافت جزوات (ارسال آنها به آدرس ایمیلی که در صفحه بعد ثبت خواهید کرد) در کمترین زمان ممکن بعد از ثبت نام اینترنتی

 

 
 

دوره مجازی مدیریت ارتباط با مشتری

 

حالا می توانید در کمتر از 3 دقیقه در دوره مجازی CRM (مدیریت ارتباط با مشتری) شرکت کنید.

جهت وارد شدن به صفحه پرداخت اینترنتی بر روی دکمه خرید زیر کلیک کنید:

 

قابل پرداخت از کلیه کارت های عضو شتاب

اتمام فرآیند پرداخت اینترنتی در کمتر از 2 تا 3 دقیقه

دریافت جزوات (ارسال آنها به آدرس ایمیلی که در صفحه بعد ثبت خواهید کرد) در کمترین زمان ممکن بعد از ثبت نام اینترنتی

 

 

ثبت نام دوره مجازی HSE

 

حالا می توانید در کمتر از 3 دقیقه در دوره مجازی HSE شرکت کنید.

جهت وارد شدن به صفحه پرداخت اینترنتی بر روی دکمه خرید زیر کلیک کنید:

 

قابل پرداخت از کلیه کارت های عضو شتاب

اتمام فرآیند پرداخت اینترنتی در کمتر از 2 تا 3 دقیقه

دریافت جزوات (ارسال آنها به آدرس ایمیلی که در صفحه بعد ثبت خواهید کرد) در کمترین زمان ممکن بعد از ثبت نام اینترنتی

 

 

دوره مجازی MSP 2010

 

حالا می توانید در کمتر از 3 دقیقه در دوره آموزش مجازی MSP 2010 (نرم افزار کنترل پروژه) شرکت کنید.

جهت وارد شدن به صفحه پرداخت اینترنتی بر روی دکمه خرید زیر کلیک کنید:

 

قابل پرداخت از کلیه کارت های عضو شتاب

اتمام فرآیند پرداخت اینترنتی در کمتر از 2 تا 3 دقیقه

دریافت جزوات (ارسال آنها به آدرس ایمیلی که در صفحه بعد ثبت خواهید کرد) در کمترین زمان ممکن بعد از ثبت نام اینترنتی

 

 

ثبت نام دوره مجازی OHSAS 18001

 

حالا می توانید در کمتر از 3 دقیقه در دوره مجازی OHSAS 18001 شرکت کنید.

جهت وارد شدن به صفحه پرداخت اینترنتی بر روی دکمه خرید زیر کلیک کنید:

 

قابل پرداخت از کلیه کارت های عضو شتاب

اتمام فرآیند پرداخت اینترنتی در کمتر از 2 تا 3 دقیقه

دریافت جزوات (ارسال آنها به آدرس ایمیلی که در صفحه بعد ثبت خواهید کرد) در کمترین زمان ممکن بعد از ثبت نام اینترنتی

 

 

عضویت خبرنامه

نمونه گواهینامه صادره